LegalRisk 085-7608800


Transitievergoeding berekenen

Met behulp van onderstaande calculator kunt u nauwkeurig de hoogte van uw transitievergoeding berekenen. De transitievergoeding bedraagt voor elk volledig jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een derde (1/3) van het bruto "all-in" maandsalaris en een evenredig deel (naar rato) voor een onvolledig jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000,= bruto (wettelijk maximum in 2020) of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over een jaar als het loon hoger is dan € 83.000,= bruto. De maximum transitievergoeding wordt per kalenderjaar vastgesteld en het nieuwe maximum bedrag is uitsluitend van toepassing als de arbeidsovereenkomst op of na de datum van wijziging eindigt of niet wordt voortgezet.

De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding met veel uitzonderingen waardoor er mogelijk sprake is van een hogere, een lagere of zelfs geen transitievergoeding. De formule voor het berekenen van de standaard transitievergoeding is relatief eenvoudig, maar onze calculator houdt géén rekening met alle juridische uitzonderingen waardoor een gebruiker van de calculator mogelijk onterecht veronderstelt recht te hebben op een transitievergoeding terwijl sprake is van een juridische uitzondering. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u vragen hebt over uw recht op een transitievergoeding.

Onze calculator berekent nauwkeurig de hoogte van uw transitievergoeding waarbij alle getallen moeten worden afgerond op hele getallen zonder komma's of punten. Alle velden moeten worden ingevuld en als een veld niet van toepassing is moet het getal 0 worden ingevuld. Na het wijzigen van een of meerdere velden klikt u nogmaals op de oranje button "berekenen". Het bruto "all-in" maandsalaris wordt berekend door het bruto "all-in" jaarsalaris inclusief alle vaste loonbestanddelen zoals onder andere vakantiegeld, 13e maand, ploegentoeslag en alle overige vaste loonbestanddelen te delen door 12 (twaalf maanden). De calculator houdt ook rekening met een maximum transitievergoeding van € 83.000,= bruto in 2020 voor salarissen tot € 83.000,= bruto en met een maximum transitievergoeding van één bruto jaarsalaris voor salarissen die meer bedragen dan € 83.000,= bruto. Voor het berekenen van de transitievergoeding wordt een niet volledig dienstjaar naar rato vastgesteld op basis van het resterend aantal maanden en dagen. Bijvoorbeeld een dienstverband van 18 dienstjaren plus 8 maanden en 12 dagen. Als een veld (jaren, maanden of dagen) buiten beschouwing wordt gelaten moet het getal 0 (nul) worden ingevuld. Bijvoorbeeld een dienstverband van 18 dienstjaren plus 8 maanden en 0 dagen. Na het invullen van alle velden klikt u op "berekenen" en vervolgens wordt direct boven de oranje button "berekenen" de bruto transitievergoeding weergegeven of een foutmelding bij een onjuist ingevuld veld. Bij een foutmelding moet het desbetreffende veld worden gecorrigeerd en daarna klikt u nogmaals op "berekenen".


Berekening transitievergoeding

Soort loon Bedrag Jaarbedrag
Maandsalaris € 4.000 € 48.000
13e maand € 4.000 € 4.000
8% vakantiegeld € 3.840 € 3.840
All-in jaarsalaris € 55.840
All-in maandsalaris € 4.653
Dienstjaren 19 jaar en 8 maanden
Transitievergoeding € 30.503

Calculator transitievergoeding

Lees eerst bovenstaande toelichting "transitievergoeding berekenen"Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.