LegalRisk


Mediation

Mediation is het bemiddelen in een conflict tussen twee of meer partijen onder begeleiding van een mediator. Een mediator is een onafhankelijk bemiddelaar die conflicten via onderhandelingen probeert op te lossen. Mediation kan alleen slagen als alle betrokken partijen bereid zijn om te onderhandelen over een gezamenlijke oplossing. Het oplossen van een conflict via mediation is meestal goedkoper en sneller dan het voeren van een gerechtelijke procedure. Mediation is gericht op het vinden van een gezamenlijke oplossing, terwijl gerechtelijke procedures vooral gericht zijn op het (ieder voor zich) winnen van de zaak.

Mediation wordt voornamelijk toegepast bij conflicten waarbij het wenselijk is dat alle partijen in de toekomst op een constructieve manier blijven samenwerken. Bijvoorbeeld een echtscheiding van twee partners met jonge kinderen of een arbeidsconflict tussen twee collega's. Bij zo'n echtscheiding is meestal sprake van toekomstig contact tussen beide ouders vanwege hun jonge kinderen. Bij een arbeidsconflict kan het (afhankelijk van de situatie) wenselijk zijn dat een toekomstige samenwerking mogelijk blijft. Mediation kan een oplossing zijn voor diverse conflicten, mits alle partijen gezamenlijk proberen een oplossing te vinden voor het conflict. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen onder begeleiding van een mediator zelf onderhandelen over een oplossing waarmee alle partijen kunnen instemmen. Een door de partijen gezamenlijk gekozen oplossing is vaak beter dan een door de rechter gekozen oplossing. Mediation komt in toenemende mate voor bij echtscheidingen, arbeidsconflicten, ontslagzaken of erfenissen en bij conflicten met de overheid, zakelijke partners, familieleden, buren of leveranciers zoals bijvoorbeeld een aannemer van een gebrekkig opgeleverd huis.

Mediation heeft als voordeel dat alle partijen vrijblijvend kunnen overleggen over een oplossing, mits partijen voorafgaand een mediationovereenkomst ondertekenen. In een mediationovereenkomst wordt vastgelegd dat alle informatie strikt vertrouwelijk moeten blijven en dat partijen (bij het mislukken van de mediation) geen rechten kunnen ontlenen aan in het kader van de mediation verkregen informatie en verklaringen van een andere partij. Een mediationovereenkomst biedt juridische zekerheid dat partijen vrijblijvend en vertrouwelijk kunnen onderhandelen over een oplossing zonder juridische consequenties. In een mediationovereenkomst wordt onder andere vastgelegd onder welke voorwaarden partijen deelnemen aan de mediation. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op afspraken over de gevolgen voor alle partijen bij het slagen van de mediation en bij het mislukken van de mediation. Bij een mediation worden alle kosten meestal gelijkmatig verdeeld over alle partijen, maar er zijn ook conflicten waarbij de kosten door de werkgever of de rechtsbijstandverzekeraar worden betaald. Bij een geslaagde mediation worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die alle partijen moeten ondertekenen. Vanaf dat moment zijn alle betrokken partijen gebonden aan de juridische afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een mediation definitief is mislukt moeten alle partijen zich houden aan hun geheimhoudingsplicht en is het niet toegestaan om de in het kader van een mediation verkregen informatie van een andere partij te gebruiken als juridisch bewijs in een eventuele rechtszaak.


Mediator

Mediator is een vrij beroep en wordt uitgeoefend door mensen met diverse expertises zoals bijvoorbeeld door arbeidsrecht advocaten en familierecht advocaten die tevens werkzaam zijn als erkend mediator. Rechtbanken werken alleen samen met erkende mediators en het inschakelen van een advocaat die tevens erkend mediator is heeft diverse voordelen. Een mediator moet voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst opstellen en afsluitend een vaststellingsovereenkomst met alle juridische afspraken als via mediation een oplossing wordt bereikt. Een mediator die tevens advocaat is zal vrijwel altijd over meer juridische deskundigheid beschikken dan een mediator zonder juridische achtergrond. Deze deskundigheid heeft als financieel voordeel dat bij het opstellen van overeenkomsten geen dubbel (en daardoor duurder) werk wordt verricht omdat alle afspraken niet alsnog door een andere advocaat moeten worden vastgelegd.

Wij helpen particulieren en ondernemers die een deskundig advocaat zoeken en werken landelijk. Alle aangesloten advocaten zijn werkzaam bij zelfstandige advocatenkantoren en beschikken over een officieel erkend specialisatiekeurmerk voor het rechtsgebied waarin zij werkzaam zijn.


Wilt u advies van een deskundig advocaat die tevens werkzaam is als erkend mediator? Vraag gerust om een vrijblijvend advies van een advocaat die officieel wordt erkend als specialist binnen een specifiek rechtsgebied. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u vrijblijvend gebeld door een deskundig advocaat.