LegalRisk 085-7608800


Opzegverbod ontslag

Er kan sprake zijn van een opzegverbod voor ontslag waardoor een werkgever de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer niet mag opzeggen. De meest voorkomende opzegverboden hebben onder andere betrekking op de volgende situaties:

Een werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij:

De ongeschiktheid wegens ziekte ten minste twee jaar heeft geduurd, dan wel zes weken voor de werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt óf de ongeschiktheid wegens ziekte is begonnen nĂ¡ ontvangst door het UWV (of de kantonrechter) van het verzoek van de werkgever om toestemming voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;

Indien de ongeschiktheid wegens ziekte is begonnen vóór dat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt vanaf de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt een opzegverbod van zes weken voor zover het totale tijdvak waarin de werkgever niet kan opzeggen maximaal twee jaar bedraagt;

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap, tijdens de periode waarin zij bevallingsverlof geniet en aansluitend gedurende de eerste zes weken na werkhervatting;

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer niet opzeggen wegens overgang van zijn onderneming naar een andere onderneming.

De kantonrechter kan de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op verzoek van de werknemer vernietigen of op zijn verzoek aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen ten laste van de werkgever indien de werkgever eenzijdig en zonder schriftelijke instemming van de werknemer heeft opgezegd óf indien een werkgever heeft opgezegd terwijl sprake was van een opzegverbod.

De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV terwijl sprake was van een onterechte opzegging door de werkgever, alsnog de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen óf ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen indien herstel in redelijkheid niet mogelijk is vanwege een omstandigheid waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Indien de kantonrechter een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst uitspreekt, bepaalt hij op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst wordt hersteld en treft hij (financiële) voorzieningen omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

De mogelijkheid om als werknemer een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen vervalt twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.