LegalRisk 085-7608800


Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding voor een werknemer is bedoeld als financiële compensatie voor het ontslag. Bij een individueel ontslag kan de hoogte van een ontslagvergoeding worden vastgesteld op basis van een wettelijke transitievergoeding, een beslissing van de kantonrechter of een door werkgever en werknemer overeengekomen ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden. Bij een collectief ontslag wordt de hoogte van een ontslagvergoeding vrijwel altijd vastgesteld op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan dat in beginsel bindend is voor alle betrokken werknemers ongeacht de hoogte van de ontslagvergoeding.

De transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen bij beëindiging van een tijdelijk of vast dienstverband waarbij sprake is van ontslag via het UWV, ontslag via de kantonrechter of ontslag door het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband. Zie voor meer informatie het onderdeel transitievergoeding.

De kantonrechtersformule was tot 1 juli 2015 de meest gangbare formule voor het berekenen van een ontslagvergoeding. Op die datum werd de wettelijke transitievergoeding ingevoerd ter vervanging van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt nog incidenteel toegepast bij een individueel ontslag met wederzijds goedvinden en bij een collectief ontslag op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan.

Een ontslagvergoeding is bedoeld als een aanvulling op een werkloosheidsuitkering of een lager salaris elders. Soms wordt een ontslagvergoeding berekend volgens de suppletiemethode en deze methode is gebaseerd op het tijdelijk aanvullen (= suppletie) van werkloosheidsuitkeringen tot een bepaald niveau. Het gaat dan om een tijdelijke aanvulling op een werkloosheidsuitkering (WW, TW, IOAW of IOW) of een lager salaris elders tot bijvoorbeeld 80% van het laatstgenoten salaris. Meestal geldt als vuistregel hoe hoger de leeftijd en het aantal dienstjaren, des te langer duurt de inkomensaanvulling. Alle periodieke bedragen worden meestal omgerekend naar een eenmalige bruto ontslagvergoeding.

Soms wordt bij de suppletiemethode verondersteld dat de ontslagen werknemer tot zijn pensioenleeftijd werkloos blijft of na het ontslag bij zijn nieuwe werkgever (indien vooraf bekend) een lager salaris gaat ontvangen. De hoogte van een ontslagvergoeding bij de suppletiemethode is erg afhankelijk van diverse variabelen zoals, suppletieniveau, suppletieduur, periodieke uitkering of eenmalige uitkering. Soms wordt de suppletiemethode gebruikt voor oudere werknemers die op grond van een sociaal plan recht hebben op een ontslagvergoeding.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigd na schriftelijke instemming van de werknemer. Werkgevers lopen altijd het risico dat hun verzoek voor ontslag wordt afgewezen door het UWV of de kantonrechter. Werkgevers kunnen via een ontslag met wederzijds goedvinden een risicovolle ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter voorkomen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft een werknemer geen recht op een wettelijke transitievergoeding, maar kan (afhankelijk van de omstandigheden van het ontslag) een hogere ontslagvergoeding worden overeengekomen. Het verschil tussen een hogere ontslagvergoeding en een transitievergoeding wordt gezien als een extra afkoopsom omdat een werkgever met een hogere ontslagvergoeding het risico afkoopt dat het verzoek tot ontslag wordt afgewezen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld) overeenkomen dat een hogere ontslagvergoeding wordt vastgesteld op basis van de kantonrechtersformule, de suppletiemethode of een extra bedrag boven op de wettelijke transitievergoeding.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.