LegalRisk 085-7608800


Ontslag met wederzijds goedvinden en fictieve opzegtermijn

De fictieve opzegtermijn is een belangrijk onderhandelingspunt bij de onderhandelingen over een ontslag met wederzijds goedvinden. Een werknemer heeft vanaf de eerste dag van werkloosheid recht op WW mits zijn werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd met inachtneming van de juiste opzegtermijn. Maar als een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter wordt ontbonden of via een ontslag met wederzijds goedvinden wordt beëindigd is er geen sprake van het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Ondanks de juridisch verschillen tussen het opzeggen, het ontbinden of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst leiden zij alle drie tot ontslag.

De ingangsdatum van een WW-uitkering wordt bij een ontslag via de kantonrechter of een ontslag met wederzijds goedvinden uitgesteld gedurende een periode die gelijk is aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn die zou gelden bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Bij ontslag met wederzijds goedvinden hanteert het UVW minimaal de voor de werkgever geldende opzegtermijn ongeacht of werkgever en werknemer een kortere opzegtermijn zijn overeengekomen. Deze fictieve opzegtermijn (lees: wachttijd voor een WW-uitkering) wordt door het UWV toegepast alsof de arbeidsovereenkomst is opgezegd met inachtneming van de voor de werkgever geldende opzegtermijn. Het is voor werknemers van belang dat hun werkgever de juiste opzegtermijn in acht neemt of (als dit niet gebeurt) dat hun werkgever een financiële compensatie biedt voor de fictieve opzegtermijn van de WW. De fictieve opzegtermijn wordt bij een ontslag via de kantonrechter berekend vanaf de eerste dag onmiddellijk volgend op de datum van de beschikking van de kantonrechter en bij een ontslag met wederzijds goedvinden vanaf de eerste dag onmiddellijk volgend op de datum van de vaststellingsovereenkomst.


Voorbeeld fictieve opzegtermijn

Datum vaststellingsovereenkomst: 18 juni 2020

Opzegtermijn werkgever: twee volledige kalendermaanden

De fictieve opzegtermijn voor de WW eindigt op 31 augustus 2020 na inachtneming van twee volledige kalendermaanden. Het recht op WW begint per 1 september 2020 na afloop van de fictieve opzegtermijn.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.