LegalRisk 085-7608800


Ontslag met wederzijds goedvinden en arbeidsconflict

Ontslag met wederzijds goedvinden kan een oplossing zijn voor een arbeidsconflict met een werknemer. Een andere juridische mogelijkheid is de kantonrechter verzoeken om toestemming voor ontslag wegens een "verstoorde arbeidsverhouding". Dit is de officiële juridische benaming voor een arbeidsconflict.

Een werkgever kan zonder toestemming van de kantonrechter een arbeidsovereenkomst beëindigen, mits de werknemer schriftelijk instemt met een ontslag met wederzijds goedvinden. Een werkgever loopt te allen tijde het risico dat de kantonrechter het verzoek tot ontslag wegens een arbeidsconflict afwijst. Werkgevers willen bij een arbeidsconflict met hun werknemer een ontslagprocedure via de kantonrechter zoveel mogelijk vermijden door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beĆ«indigen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft een werknemer geen recht op een wettelijke transitievergoeding, maar kan er sprake zijn van een contractueel overeengekomen ontslagvergoeding. Een ontslag met wederzijds goedvinden is alleen rechtsgeldig als werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst zijn aangegaan waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De werknemer heeft het recht om deze vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van reden binnen twee weken na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is aangegaan te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de werkgever.

De werkgever moet alsnog aan de kantonrechter toestemming vragen voor het ontslag wegens een arbeidsconflict als werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken over een ontslag met wederzijds goedvinden. De kantonrechter zal het verzoek tot ontslag wegens een arbeidsconflict afwijzen als de werkgever het ontslag onvoldoende kan rechtvaardigen. Wanneer het ontslag wordt toegewezen kan de kantonrechter een (eventueel verhoogde) transitievergoeding aan de werknemer toekennen. In bijzondere gevallen kan de kantonrechter naast een transitievergoeding ook een "billijke vergoeding" aan de werknemer toekennen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Zie voor meer informatie het onderdeel arbeidsconflict.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.