LegalRisk 085-7608800


Nieuwe kantonrechtersformule

De nieuwe kantonrechtersformule was tot 1 juli 2015 de meest gangbare formule voor het berekenen van een ontslagvergoeding. De nieuwe kantonrechtersformule werd in 2009 ingevoerd als de opvolger van de oude kantonrechtersformule en wordt als volgt berekend:

Ontslagvergoeding = A x B x C


A = Aantal gewogen dienstjaren

De leeftijdsjaren tot en met 34 jaar: 0,5 gewogen jaar per vervuld dienstjaar;

De leeftijdsjaren vanaf 35 jaar tot en met 44 jaar: 1 gewogen jaar per vervuld dienstjaar;

De leeftijdsjaren vanaf 45 jaar tot en met 54 jaar: 1,5 gewogen jaar per vervuld dienstjaar;

De leeftijdsjaren vanaf 55 jaar: 2 gewogen jaren per vervuld dienstjaar;


B = Beloning per maand (in bruto bedragen)

De "beloning per maand" heeft betrekking op het bruto maandsalaris inclusief alle structurele looncomponenten zoals vakantiegeld, 13e maand, winstuitkering of bonus. Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onkostenvergoedingen, auto van de zaak, werkgeversdeel pensioenpremie en werkgeversdeel ziektekostenverzekering worden niet meegeteld. Factor B ("beloning per maand") van de kantonrechtersformule is het bruto "all-in" jaarsalaris gedeeld door 12 (het aantal maanden in een jaar).


C = Correctiefactor

De correctiefactor wordt meestal op 1 vastgesteld als werkgever en werknemer in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het ontslag. Wanneer één van de partijen meer schuld heeft aan het ontslag kan de correctiefactor worden aangepast zoals blijkt uit de volgende voorbeelden.

Voorbeeld: Berekening ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule met toepassing van correctiefactor 1 voor een werknemer van 56 jaar met 25 dienstjaren en een vast maandsalaris van € 4.000,00 bruto inclusief 8% vakantiegeld. Met onze calculator kunt u zelf uw ontslagvergoeding berekenen op basis van de kantonrechtersformule.


Leeftijd Dienstjaren Gewogen dienstjaren
t/m 34 jaar 4 x 0,5 jaar 2 gewogen dienstjaren
35 t/m 44 jaar 10 x 1,0 jaar 10 gewogen dienstjaren
45 t/m 54 jaar 10 x 1,5 jaar 15 gewogen dienstjaren
55 jaar en ouder 1 x 2,0 jaar 2 gewogen dienstjaren
Totaal 25 dienstjaren 29 gewogen dienstjaren

De ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule wordt in dit voorbeeld als volgt berekend:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 29 x € 4.000,00 x 1 = € 116.000,00 (bruto)

Wanneer de werkgever meer valt te verwijten dan de werknemer kan wellicht een verhoogde correctiefactor worden toegepast in het voordeel van de werknemer. De ontslagvergoeding bedraagt dan € 174.000,00 bruto bij een correctiefactor van (bijvoorbeeld) 1,5. De formule is dan:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 29 x € 4.000,00 x 1,5 = € 174.000,00 (bruto)

Wanneer de werknemer meer valt te verwijten dan de werkgever kan wellicht een verlaagde correctiefactor worden toegepast in het nadeel van de werknemer. De ontslagvergoeding bedraagt dan € 58.000,00 bruto bij een correctiefactor van (bijvoorbeeld) 0,5. De formule is dan:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 29 x € 4.000,00 x 0,5 = € 58.000,00 (bruto)


Bovengenoemde correctiefactoren zijn slechts voorbeelden en kunnen in werkelijkheid zowel hoger als lager uitvallen. De hoogte van een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden is sterk afhankelijk van de onderhandelingspositie van beide partijen. Een werknemer die altijd goed heeft gefunctioneerd heeft een sterke onderhandelingspositie als zijn werkgever geen "geldige ontslaggrond" heeft voor zijn ontslag. Daarentegen heeft een aantoonbaar slecht functionerende werknemer geen sterke onderhandelingspositie als hij ondanks meerdere verzoeken van zijn werkgever nooit heeft getracht zijn functioneren te verbeteren.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.