LegalRisk 085-7608800


Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule was tot 1 juli 2015 de meest gangbare formule voor het berekenen van een ontslagvergoeding. Op die datum werd de wettelijke transitievergoeding ingevoerd ter vervanging van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt incidenteel nog toegepast bij een individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag op basis van een "sociaal plan". Deze pagina bevat informatie over de oude kantonrechtersformule en de nieuwe kantonrechtersformule. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van een calculator zelf uw ontslagvergoeding te berekenen op basis van de oude kantonrechtersformule en de nieuwe kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule werd in 2009 versoberd en sindsdien wordt er gesproken van de "nieuwe" kantonrechtersformule en de "oude" kantonrechtersformule (van vóór 2009). Een ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule is vrijwel altijd lager dan een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is slechts een richtlijn voor het berekenen van de hoogte van een ontslagvergoeding en zegt niets over de daadwerkelijke inkomstenderving als gevolg van het ontslag.

Bij de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald door het bruto salaris, het aantal dienstjaren, de leeftijd en de mate van verwijtbaarheid van het ontslag. De ontslagvergoeding kan worden verhoogd als de werkgever meer schuld heeft aan het ontslag, maar de ontslagvergoeding kan ook worden verlaagd als de werknemer meer schuld heeft aan het ontslag. Het verhogen of verlagen van de ontslagvergoeding gebeurt met behulp van een correctiefactor die de mate van de verwijtbaarheid van het ontslag weergeeft.

Bij collectieve ontslagzaken is meestal sprake van een ontslagvergoeding op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Het sociaal plan is in beginsel bindend voor alle betrokken werknemers ongeacht de hoogte van de ontslagvergoeding. Werkgevers en vakbonden kunnen in een sociaal plan overeenkomen dat de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de oude of de nieuwe kantonrechtersformule, de suppletiemethode of een transitievergoeding met of zonder correctiefactor. De financiƫle positie van de werkgever en de onderhandelingspositie van de betrokken vakbonden zijn van invloed op de hoogte van de ontslagvergoeding.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.