LegalRisk 085-7608800


Billijke vergoeding

Een billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding die een kantonrechter in bijzondere situaties aan een werknemer kan toekennen. Deze vergoeding wordt niet op basis van een vaste formule berekend zoals de transitievergoeding of de kantonrechtersformule maar door een kantonrechter op basis van vastgestelde feiten en de omstandigheden van een individueel ontslag. De kantonrechter kan geheel naar eigen inzicht de hoogte van een billijke vergoeding vaststellen indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De beslissingsvrijheid van de kantonrechter en het ontbreken van een vaste formule hebben tot gevolg dat er grote verschillen kunnen ontstaan in de hoogte van de billijke vergoedingen bij een ontslag. Volgens recente beslissingen van kantonrechters kan de hoogte van een billijke vergoeding variëren van enkele mandsalarissen tot meerdere jaarsalarissen. De hoogte van een billijke vergoeding is sterk afhankelijk van diverse factoren zoals onder andere de oorzaak van het arbeidsconflict, het gedrag van werkgever en werknemer met betrekking tot het arbeidsconflict, de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en het loon van de werknemer.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.