LegalRisk


Letselschade advocaat

Letselschade advocaten verlenen rechtsbijstand aan slachtoffers met letselschade en zij proberen alle schade op de veroorzaker te verhalen. De letselschade is meestal het gevolg van een bedrijfsongeval, verkeersongeval, medische fout of een ongeval met een andere oorzaak. Letselschade kan ook worden veroorzaakt door een dier, een geweldsmisdrijf, een gebrekkige zaak (bijvoorbeeld een gat in de weg) of een ondeugdelijk product. Een letselschade advocaat is gespecialiseerd in het verhalen van de materiële en immateriële schade op de veroorzaker van de letselschade. De veroorzaker van de letselschade is meestal verzekerd voor aansprakelijkheid en in dat geval zal de letselschade advocaat proberen om alle schade te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker. In beginsel moeten alle in redelijkheid gemaakte kosten voor het verhalen van de letselschade (zoals advocaatkosten en kosten van andere experts) door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker worden vergoed als de aansprakelijkheid wordt erkend of later alsnog wordt vastgesteld. Niet alle advocaten die beweren dat zij gespecialiseerd zijn in letselschade zijn ook daadwerkelijk deskundig. In Nederland beschikt slechts 3% van alle advocaten over een officieel keurmerk als erkend letselschade advocaat, terwijl particulieren die een advocaat zoeken vaak onterecht in de veronderstelling zijn dat alle advocaten deskundig zijn op het gebied van letselschade.

Wij beschikken over een landelijk netwerk met erkende letselschade advocaten. Advocaten worden alleen toegelaten als erkend letselschade advocaat na het voltooien van een specialisatieopleiding. Bovendien moeten zij in de laatste vijf jaar gedurende een minimum aantal uren werkzaam zijn als letselschade advocaat. Erkend letselschade advocaten moeten verplicht hun specialistische kennis "up to date" houden via permanente educatie anders verliezen zij alsnog hun keurmerk als erkend letselschade advocaat.

Wij werken alleen samen met letselschade advocaten die over een officieel keurmerk beschikken als erkend letselschade advocaat. Het hebben van zo'n keurmerk is voor ons een absolute voorwaarde voor samenwerking met een letselschade advocaat. De samenwerking met een letselschade advocaat wordt per direct beëindigd als wij vernemen dat het keurmerk is ingetrokken.


Wilt u advies van een deskundig advocaat ? Vraag gerust om een vrijblijvend advies van een advocaat die officieel wordt erkend als familierecht advocaat. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u vrijblijvend gebeld door een erkend familierecht advocaat.